ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว
11/08956
 
ทะเบียนพาณิชย์
No.0105554086119
 
   
หน้าหลัก
ใบอนุญาต
ข้อกำหนด - เงื่อนไข
การชำระเงิน
เช่าไกด์พาเที่ยวญี่ปุ่น
จองที่พัก Hotel Booking
รับจองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รู้จักประกันการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์
แปลงสกุลเงิน
เวลาทั่วโลก
ติดต่อเรา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
 
คนชาติไหนที่ต้องขอวีซ่า...
เช็คได้ที่นี่นะครับ
 
 
 
 
 
ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถตรวจสอบสถานะEMSได้ที่นีนะครับ
 
 

 
 
 
** รับจองตํ๋วเครื่องบิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ **
   
   
   
Japan & Korea
Australia & New Zealand
Tokyo (NH) 12,250 Baht
Sydney (TG) 16,800 Baht
Osaka (TG) 14,500 Baht
Melbourne (QF) 10,500 Baht
Nagoya (JL) 16,450 Baht
Brisbane (QF) 10,500 Baht
Haneda (TG) 10,900 Baht
Auckland (QF) 16,500 Baht
   
   
China
Europe
Beijin (CX) 4,800 Baht
London (TG) 21,700 Baht
Taiwan (CX) 4,200 Baht
Paris (QR) 16,000 Baht
Guangzhou (UL) 4,625 Baht
Frankfurt (TG) 21,300 Baht
Hong Kong (CX) 4,400 Baht
Amsterdam(CI) 15,600 Baht
   
   
South East Asia
America
Manila (PR) 4,700 Baht
San Francisco (BR) 17,000 Baht
Kuala Lumper (MH) 2,000 Baht
Los Angeles (BR) 17,000 Baht
Hanoi (QR) 4,740 Baht
New York (CI) 19,800 Baht
Singapore (CX) 4,600 Baht
Florida 39,500 Baht
   
   
   
   
   
   
** ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน (สอบถามได้จากพนักงาน) **
** ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันเดินทาง
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าสำหรับวันเดินทางเพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน) ** **
   
   
   
   
   
   
   
TOKYO STRONG STRONG
เดินทางเดือน ธันวาคม เริ่มต้นเพียง 29,900.-
SPARKLING WINTER IN TOKYO
เดินทางเดือน ธันวาคม เริ่มต้นเพียง 31,900.-
   
WINTER OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ
เดินทาง เดือนธันวาคม ราคาเริ่มต้น 33,900 .-
HARMONY IN TOKYO 6D 4N BY XW
เดินทาง เดือนธันวาคม ราคาเริ่มต้น 31,900 .-
   
MIRACLE IN TOKYO 5D 3N BY XW
เดินทาง เดือนธันวาคม ราคาเริ่มต้น 29,900 .-
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
CTA2-CTA9
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลประกัน
    02-866-5657
     02-866-6869
กระเป๋าหายที่อินเดีย...ท้องเสียที่ซาอุฯ...
เหตุการณ์ทุกข์ๆ ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ
อุ่นใจได้.....ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด
อุ่นใจยิ่งขึ้น ...ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Bangkok Insurance SOS
คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วย 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก
 
แผนอุ่นใจข้ามแดน
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1,000,000 2,000,000 1,500,000
2
ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     
 
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
1,000,000 2,000,000 1,500,000
 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย
1,000,000 2,000,000 1,500,000
3
เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน(สูงสุด 60 วัน)
18,000 36,000 30,000
(300 ต่อวัน) (600 ต่อวัน) (500 ต่อวัน)
4
การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น
40,000 70,000 50,000
5
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
4,000 15,000 10,000
6
การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
100,000 150,000 100,000
7
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
2,000,000 4,000,000 3,000,000
8
ความล่าช้าของเที่ยวบิน
2,000 6,000 4,000
(จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
9
การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน)
90,000 120,000 90,000
(1,500 ต่อวัน) (2,000 ต่อวัน) (1,500 ต่อวัน)
 
ตารางค่าเบี้ยประกันการเดินทางCTA9
 
แผนคุ้มครองบุคคล
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1,000,000 2,000,000 1,500,000
2
ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     
 
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
1,000,000 2,000,000 1,500,000
 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย
1,000,000 2,000,000 1,500,000
 
ตารางค่าเบี้ยประกันการเดินทางCTA2
 
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา
ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
 
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 
 
 

ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินออสเตรเลีย ทำตั๋วเครื่องบิน ปรึกษาตั๋วเครื่องบิน รับทำตั๋วเครื่องบินอเมริกา เอกสารการขอตั๋วเครื่องบิน บริการทำตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินประเทศอิตาลี ข้อมูลการขอตั๋วเครื่องบิน เรื่องตั๋วเครื่องบิน คำแนะนำเรื่องตั๋วเครื่องบิน สอบถามเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน ใครรู้เรื่องตั๋วเครื่องบินบ้าง แนะนำตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยว แนะนำตั๋วเครื่องบิน agencyทำตั๋วเครื่องบิน ไปทำvisa ตั๋วเครื่องบินเชงเก้น ตั๋วเครื่องบินไต้หวันออนไลน์ สอบถามข้อมูลตั๋วเครื่องบิน รับทำตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น เอเจนซี่ทำตั๋วเครื่องบิน ขั้นตอนการขอตั๋วเครื่องบิน